Over ViZie

Over ViZie

Over ViZie

ViZie is een praktijk voor supervisie, begeleiding van N=1 studies en leertherapie. Daarnaast wordt vanuit ViZie op ZZP basis onderwijs verzorgd in het kader van de GZ opleiding en de opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut. Het onderwijs richt zich onder andere op de basiscursus voor de registratie tot cognitief gedragstherapeut (met aandacht voor kind en jeugd), eetstoornissen, angst-, dwang- en stemmingsstoornissen en trauma. Bedrijven kunnen ook bij ViZie terecht voor interimwerkzaamheden of incompany opleidingen. De supervisie of leertherapie wordt aangeboden in Hoorn, op de locatie van ViZie zelf. Mochten er meer personen tegelijk op (werk)locatie een aanvraag willen doen, is het ook mogelijk dat er op deze locatie of incompany supervisie danwel leertherapie wordt geboden. Op alle verschillende pagina’s wordt ingegaan op wat van belang wordt geacht voor alle verschillende genoemde onderdelen. Als eigenaar van ViZie vind ik het van belang dat er niet alleen kwaliteit in zorg wordt geboden voor cliënten; wat middels supervisie en N=1 begeleiding vergroot wordt, maar dat ook de supervisie of andere begeleiding kwaliteit biedt en daarmee model staat voor de kwaliteit die we naar cliënten willen brengen. Het is altijd mogelijk een kennismakingsgesprek te plannen, mocht je geïnteresseerd zijn, klik dan direct door naar contactformulier of mail naar info@vizie.nu.

© 2017 Ingrid Mater Malij

Over ViZie