Mijn ViZie

Mijn ViZie

Mijn ViZie

Ingrid Mater Malij (geboren 1978) en eigenaar van ViZie, studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam, afstudeerrichting Klinische Psychologie. Haar diploma haalde zij ‘met genoegen’ in 2000. Na deze studie is zij een periode werkzaam geweest bij Interapy, waarbij zij veel kennis opdeed van traumabehandeling en Ehealth. Zij is inmiddels geregistreerd cognitief gedragstherapeut VGCT ®, Gezondheidszorgpsycholoog BIG, EMDR therapeut en supervisor VGCT. Zij heeft 8 jaar bij de HSK Groep voornamelijk met volwassenen gewerkt middels cognitieve gedragstherapie.

Daarnaast heeft zij bij HSK kinderen en jongeren behandeld. In de werkzaamheden daar heeft zij veel ervaring opgedaan met het behandelen van angststoornissen, dwangstoornissen, eetstoornissen, depressies, overspannenheid (burnout), rouw en persoonlijkheidsproblematiek. Sinds 2010 werkt zij bij Triversum, Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Zij heeft daar een jaar als behandelcoördinator gewerkt binnen de jeugdkliniek en daardoor ervaring opgedaan met jongeren met ASS, psychosen, gedragsproblemen, eetstoornissen en persoonlijkheidproblematiek. Zij is momenteel individueel therapeut/cognitief gedragstherapeut en supervisor op de polikliniek van Triversum te Alkmaar. Daar behandelt zij met name jongeren met eetstoornissen en geeft daarbij ook een eetstoornissengroep. Zij is ook zorgprogrammacoördinator van het zorgprogramma Eetstoornissen. Daarnaast doet zij daar diagnostisch onderzoek en behandelt zij jongeren met andere AS-I problematiek en geeft daarbij ouderbegeleiding. Ingrid is een supervisor en docent die kwaliteit van belang vindt, zowel voor de cliënten, maar ook voor haar eigen aanbod. Daarnaast is zij iemand die graag humor gebruikt in haar gesprekken en een directe, heldere en transparante stijl heeft in de begeleiding.

BIG-geregistreerd

Cognitief gedragstherapeut VGCT

Supervisor VGCT

EMDR therapeut (volwassenen en kind en jeugd)

  • Lidmaatschap EMDR vereniging Nederland

Lidmaatschap/supervisor NVO

  • In aanvraag

ViZie staat ingeschreven in het Centraal Register Korte Beroeps Opleidingen

© 2017 Ingrid Mater Malij