Referenties

Referenties

In het kader van de opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut heb ik twee periodes supervisie bij Ingrid gevolgd en heeft zij mij begeleid in het schrijven van mijn N=1. Ik heb de supervisie als heel leerzaam en inspirerend ervaren. Ingrid is gestructureerd en goed voorbereid, waardoor de supervisiesessies effectief besteed worden. Ze heeft een actieve houding in de supervisiesessies, waarbij ze actief informatie aanreikt, literatuur meegeeft of iets visualiseert. Ingrid vroeg van mij tevens een actieve houding, zowel in de supervisiesessies als in het uitvoeren van gezamenlijk gemaakte afspraken. Een aanpak die goed bij mij aansloot en mijn leervermogen vergroot heeft. Het begeleiden van mijn N=1 heb ik tevens als prettig ervaren. Zowel het therapeutisch proces, het verloop van mijn schrijfproces en mijn planning hiervoor kwamen goed aan bod. Er was voldoende ruimte om stil te staan bij de problemen waar ik tegenaan liep en voor een motivatie-boost als deze even afgenomen was. De energie en inspiratie die ik na de supervisiesessies voelde om weer met mijn cliënten aan de slag te gaan, staan symbool voor de prettige ervaring van deze sessies. Ik zou Ingrid dan ook zeker als supervisor aanraden bij andere CGT’ers i.o.!

 

11-01-2017, Rimke

Voor mijn opleiding tot cognitief gedragstherapeut volgde ik supervisie bij Ingrid, zowel in een duo als individueel. Ingrid is goed gestructureerd en weet de tijd goed te bewaken. Bij de duo-supervisie wist ze de tijd onderling goed te verdelen. Ingrid is zowel praktisch en theoretisch zeer goed onderlegd. Veel aspecten uit de cognitieve gedragstherapie past ze ook toe tijdens de supervisie, waardoor ik door ‘modeling’ veel heb geleerd. Het is prettig om het competentieprofiel op jezelf toe te passen en dit te gebruiken bij het formuleren van je leerdoelen. Ingrid houdt oog voor het leerproces en evalueert door voortgang. Ze werkt het liefst met verschillende vormen: inbrengen van casuïstiek, opnames, rollenspelen. Dit was voor mij verfrissend.

Hoewel we werkzaam zijn in een verschillend werkveld, wist ze altijd de juiste kritische vragen te stellen om te komen tot de kern van de problematiek. Al met al zeer fijne supervisor, die ik zeker zou aanraden bij een collega!

 

07-01-2016, Johan

 

In het kader van de opleiding tot GZ-psycholoog en opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut heb ik 15 uur supervisie van Ingrid gehad. Deze supervisies bestonden uit het bespreken van casussen, middels verslagen en audio- en videomateriaal, waarbij er veel aandacht was voor mijn persoonlijke ontwikkeling als therapeut. Ik heb van Ingrid veel geleerd over het cognitief gedragstherapeutisch proces, diagnostische analyses, interventies en de keuzes die je hierin kan maken. Zij varieert in haar leermethodes – uitleg geven, bevragen, complimenteren, interventies voordoen in een rollenspel of uittekenen van analyses – wat erg prettig is geweest. Ze creëert een veilige setting waarbinnen het mogelijk is om werkgerelateerde of meer persoonlijke zaken te kunnen bespreken. Deze veiligheid zorgt er ook voor dat er ruimte is voor een eigen mening en er feedback aan elkaar gegeven kan worden, wat tot interessante en leerzame gesprekken heeft geleid. Ingrid kan goed aansluiten bij de fase waar je in zit, ook bij wat zich voordoet in een supervisie sessie. Ze is gestructureerd, deskundig en gemotiveerd om je te helpen in je leerproces, wat ook tot uiting komt in het altijd voorbereid zijn en ingelezen zijn op je reflectieverslagen, het monitoren van je leerproces, het eventueel uitlenen van literatuur en het zelf reflecteren op haar eigen aandeel binnen supervisies. De supervisies bij Ingrid hebben zeker bijgedragen aan mijn eigen professionaliteit en deskundigheid als therapeut.

 

30-12-2015, Nadine

 

De basiscursus CGT is een interessante en afwisselende opleiding.

Tijdens het eerste deel van de cursus is er veel aandacht voor de diagnostiekfase en de analyses die nodig zijn om tot een goed behandelplan te komen.

De docente heeft dit in een gevarieerde en interactieve vorm aangeboden, wat maakt dat het aantrekkelijk is om met de lesstof aan de slag te gaan en actief deel te nemen aan de cursusdagen.

Het tweede deel van de opleiding is een toepassing van het geleerde m.b.t allerlei uiteenlopende stoornissen en passende behandelingen vanuit CGT. Ook deze dagen werden door de docente op afwisselende wijze aangeboden, door het gebruik van videomateriaal, instructies door de docente, praktijkervaringen en rollenspellen.

Tijdens de cursusdagen was er veel ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek, wat maakte dat hetgeen je leerde ook direct in de praktijk kon worden gebracht en leuke interactie ontstond tussen de docente en studenten onderling.

 

22-03-15, Karen.

In het kader van mijn opleiding tot cognitief gedragstherapeut heb ik supervisie sessies gevolg bij Ingrid. Al een jaar eerder heb ik tevens een prettig supervisie traject gevolgd bij haar. Na een kennismaking voorafgaand aan de start voelde ik een klik en zijn we een contract aan gegaan. Ingrid geeft binnen de supervisie sessies een veilige basis waarin vertrouwen en eerlijkheid centraal staan. En waarin je je vrij voelt om onzekerheden en weerstanden te bespreken. Er wordt aandacht besteed aan zowel het genereren van zelfinzicht als het cognitief gedragstherapeutisch proces van de casus. Je wordt gestimuleerd om zelf na te denken doordat Ingrid goed in staat is kritische vragen te stellen en ook een blijvende vragende houding aan te nemen. Ik heb dat als prettig ervaren daar ik een uitdaging nodig heb. Deze leermethode zorgt voor het beter beklijven van informatie. Invullen en enkel tips en trucs aandragen zie ik niet als een leerproces; het zelf denken over de diagnostische fase, het toepassen van bepaalde technieken en ermee oefenen is erg prettig. Ingrid bereidt de sessies van de supervisanten goed voor en bespreekt de voorgaande verslagen waardoor de structuur behouden wordt. Tevens wordt er aandacht besteed aan wat al goed gaat en wat nog beter kan wat o.a. voor mij een erg fijne ervaring was.

 

19-03-2015, Ellen

Tijdens het laatste deel van mijn gz-opleiding heb ik 25 uur supervisie van Ingrid gehad, gericht op cognitieve gedragstherapie. Ik heb ontzettend veel geleerd in deze supervisie-uren. De deskundigheid en ervaring van Ingrid, samen met de persoonlijke benadering hebben een grote bijdrage geleverd in mijn ontwikkeling als therapeut. Het contact en de samenwerking waren altijd prettig en behalve casuïstiek was er ook de mogelijkheid om meer persoonlijke (werkgerelateerde) onderwerpen te bespreken.

 

Ik vond het zelf fijn dat Ingrid altijd goed voorbereid was: ze had altijd mijn verslagen gelezen en bij de hand. Door het volgen van vaste behandelingen 'kende' ze de cliënten. Hierdoor ging er geen tijd verloren aan het steeds beschrijven van cliënten. Daarbij verwachtte Ingrid uiteraard ook dat de ik mij goed voorbereidde. De supervisie was een arbeidsintensief traject, maar het was het zeker waard en ik had het niet willen missen.

 

16-03-2015, Suzanne

Referenties

© 2017 Ingrid Mater Malij