Orthopedagoog-generalist

Supervisie > Orthopedagoog-generalist

Orthopedagoog-generalist

Het supervisorschap voor Orthopedagoog Generalist is in aanvraag. Een vereiste is als supervisor GZ psycholoog te zijn met minimaal 5 jaar werkervaring. Aan deze eis voldoe ik ruim. Het NVO is momenteel aan het onderzoeken of je als GZ psycholoog ook in het register als supervisor kan worden opgenomen. Dit is nog afwachten. De supervisie voor de registratie tot Orthopedagoog Generalist en de supervisie tot Cognitief Gedragstherapeut kunnen samen lopen. De voorwaarden voor de registratie tot Cognitief Gedragstherapeut zullen dan wel een groot deel van de focus van de supervisie bevatten. De volgende voorwaarden gelden voor de supervisie:

 

Verwachtingen ten aanzien van de supervisant:

 • Zich houden aan de beroepscode voor psychotherapeuten/ NIP psychologen/ leden van de VGCt, welke eveneens van toepassing is voor de relatie van supervisor en supervisant
 • Inbreng casuistiek ten behoeve van de supervisiezitting
 • Het (tijdig) aanleveren van supervisieverslag met zonodig materiaal ten behoeve van de supervisiezitting
 • Actieve houding en verantwoordelijkheid voor het therapieverloop
 • Actieve houding en verantwoordelijkheid voor eigen leerproces
 • Inbreng ten behoeve van tussentijdse en/of eindevaluaties
 • Rapportage aan het opleidingsinstituut/beroepsvereniging of instelling

 

Verwachtingen ten aanzien van de supervisor:

 • De supervisor is gehouden tot het in acht nemen van de beroepscode voor Orthopedagogen psychotherapeuten/ NIP psychologen/ leden van de VGCt, welke eveneens van toepassing is voor de relatie van supervisor en supervisant
 • De supervisant ontleent hieraan in het bijzonder het recht op vertrouwelijkheid van informatie en klachtrecht
 • Actieve houding in het steunen van supervisant en het stimuleren van zijn/haar leerproces
 • Verantwoordelijkheid voor supervisieproces en eventueel bespreekbaar maken van stagnaties in het supervisieproces
 • Vooraf bestuderen van supervisieverslagen en zo nodig materiaal en zich inhoudelijk voorbereiden op supervisie
 • Bewaken evaluatie tussentijds en aan het einde van de supervisieperiode

 

Opmerkingen:

 • Ten aanzien van de eindverantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid ter zake de gesuperviseerde behandeling, gelden de daarvoor in de betreffende instelling geldende regelingen
 • De supervisor draagt geen verantwoordelijkheid voor de cliënt.
 • Bij onoverbrugbare geschillen tussen partijen kan op de P-opleider (in het kader van de GZ opleiding) een beroep worden gedaan. De supervisie-overeenkomst wordt zo mogelijk in onderlinge overeenkomst beëindigd.
 • Bij eenzijdige opzegging wordt een opzegtermijn van 4 weken in acht genomen

 

© 2017 Ingrid Mater Malij

Supervisie > Orthopedagoog-generalist